Застраховка Злополука „Гости на хотели”

Застраховката се сключва със собственици на местата за подслон на територията на Република България.

Застраховат се български и чуждестранни граждани, отседнали в места за подслон.