Задължителна Mедицинска застраховка

Застрахователно покритие - медицинска помощ при спешни състояния, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, разходи за спешна дентална помощ, репатриране /транспортни/ разходи за настаняване или преместване в лечебно заведение.