Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина"

Разширено покритие включва: Основно покритие; Допълнително покритие 1 - разходи за репатриране на тленни останки от чужбина; смърт и трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука; дневни пари за болничен престой; спасителни разходи; правна помощ; гражданска отговорност;

Разширено покритие плюс включва Основно покритие; Допълнително покритие 1; Допълнително покритие 2 -  кражба на личен багаж; загуба и забавяне на багаж; забавяне на полет.

„Мулти трип” - за многократни пътувания в рамките на една календарна година.