Застраховка на товари по време на превоз

Обект на застраховане са всички видове товари, предмет на внос, износ или реекспорт, независимо от вида на транспорта /сухопътен, морски, въздушен, железопътен или комбиниран/.

Субект на застраховане са всички юридически или физически лица, които извършват търговска, спедиторска или друга дейност, свързана с превоз на товари у нас и в чужбина.

Застрахователно покритие, съгласно общоприетите институтски карго клаузи: Институтска карго клауза „А” (Institute Cargo Clauses  „А”) – 1.1.82; Институтска карго клауза „В” (Institute Cargo Clauses  „В”) – 1.1.82; Институтска карго клауза „С” (Institute Cargo Clauses  „С”) – 1.1.82