Застраховка „Отговорност на превозвача”

Предмет на застраховане - отговорността на превозвача на стоки по шосе, съгласно Закона за автомобилните превози и/или условията на Конвенцията за международен превоз на стоки по шосе (CMR)

Покрити рискове: материалната отговорност на превозвача на товари по шосе за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него товари със собствени и/или наети превозни средства, съгласно законово определената му отговорност като превозвач от международна конвенция за договор за превоз на стоки по шосе (CMR), по нормалния курс на превозвача. При превоз на територията на Република България се определят съгласно Закона за автомобилните превози.

Лимит на отговорност - 8.33 разчетни парични единици (SDR) на килограм липсващо бруто тегло или до стойността на товара съгласно търговската фактура, което от двете е по-малко.