Злополука и заболяване

Обект на застраховане - здравето, животът и телесната цялост на Застрахования.

Покрити рискове:

Основно покритие – смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука.

Допълнително избираеми рискове: смърт от общо заболяване; трайна загуба на работоспособност вследствие на общо заболяване; временна загуба на работоспособност  вследствие злополука; времена загуба на работоспособност от общо заболяване; времена загуба на работоспособност от професионално заболяване; медицински разноски вследствие злополука; разходи за репатриране вследствие злополука; спасителни разноски; дневни пари за болничен престой.

Застраховката може да бъде индивидуална и групова.

Застрахователна сума – по избор на Застрахования.