Recommended by 8 people
Днес се наложи да си платим отново гражданската отговорност, защото искаме да сме изрядни. Били сме ...такива и като сме си платили застраховката във фалиралата Олимпик. Нека всички кредитори, независимо от сумата, си поискаме въстановяване на този двоен разход! 😡 See More
Измамници допуснати от държавата да крадат!
Пирамида от най големите нещасници
Photos
Posts

Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с получено решение на Надзорна Комися към Министерство на Финансите Кипър – Сектор застрахователна дейност, дружеството беше официално информирано за продължаване действието на Специалния лиценз в условията, на който компанията оперира от 10 май 2018г. и ще продължи до назначаването на временен ликвидатор.
В рамките на този период, всички действащи полици продължават да бъдат валидни и с гарантирано покритие.
От 10 май 2018 ЗК “Олимп...ик – клон България” КЧТ няма правомощия да се разпорежда с активите на дружеството. Всички плащания от страна на компанията се извършват единствено след получаване на одобрение и потвърждение от страна на назначения в дружеството специален администратор – г-н Павлос Накаузи (Мазарс Кипър), Надзорен орган по Застраховане Кипър и Комисия за Финансов Надзор - България.
Всички заведени и одобрени щети са предоставени своевременно за потвърждение към фирма Мазарс в очакване на одобрение за разплащане.
Считано от 23 юли 2018 г. ЗК Олимпик има задължение единствено да завежда и обработва постъпващите застрахователни претенции. Всички разплащания ще бъдат одобрявани след като бъде назначен временен ликвидатор в дружеството.

See More
Posts