Важно съобщение

Уважаеми клиенти и партньори,
Във връзка с получено решение на Надзорна Комися към Министерство на Финансите Кипър – Сектор застрахователна дейност, дружеството беше официално информирано за продължаване действието на Специалния лиценз в условията, на който компанията оперира от 10 май 2018г. и ще продължи до назначаването на временен ликвидатор.
В рамките на този период, всички действащи полици продължават да бъдат валидни и с гарантирано покритие.
От 10 май 2018 ЗК “Олимпик – клон България” КЧТ няма правомощия да се разпорежда с активите на дружеството. Всички плащания от страна на компанията се извършват единствено след получаване на одобрение и потвърждение от страна на назначения в дружеството специален администратор – г-н Павлос Накаузи (Мазарс Кипър), Надзорен орган по Застраховане Кипър и Комисия за Финансов Надзор - България.
Всички заведени и одобрени щети са предоставени своевременно за потвърждение към фирма Мазарс в очакване на одобрение за разплащане. Считано от 23 юли 2018 г. ЗК Олимпик има задължение единствено да завежда и обработва постъпващите застрахователни претенции. Всички разплащания ще бъдат одобрявани след като бъде назначен временен ликвидатор в дружеството.


Прилагаме документите, на които се уповава обръщението:


23-7-2018_EXTENTION.docx

Изтеглете файла

23-7-2018_EXTENTION_BG.DOC

Изтеглете файла

Form_EA14_BG.DOC

Изтеглете файла