Застраховка „Злополука на местата в МПС”

Застраховат се всички места, съгласно свиделство за регистрация на МПС или техническата документация на производителя, включително и мястото на водача. Не се допуска застраховане на част от местата, освен когато се застраховат местата в МПС със специален режим на движение.