Застраховка „Злополука на спортисти”

Допълнителни рискове: временна загуба на работоспособност, медицински разходи, репатриране, спасителни разноски,  вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.