Застрахователна компания

Преминавайки през трудни етапи на развитие и предизвикателствата на свободния пазар, при стриктно спазване на европейското законодателство, компанията затвърди позицията си на застрахователния пазар в страната и предприе стъпки за разширяване на дейността си извън острова. Застрахователна компания Олимпик е създадена през 1995 г. като акционерно дружество по реда на глава 113 от Търговския закон на Република Кипър.

 

 „Олимпик - клон България“ КЧТ е лицензиран за извършване на застраховане с писмо  No. 32-00-126 / 2009 FSC. Клонът притежава пълен лиценз за общо застраховане и може да предложи пълна гама от застрахователни продукти и услуги в този бранш. „Олимпик - клон България“ КЧТ ще Ви предложи опита на Кипър и практиката на европейско одобрение като част от новите тенденции в застраховането чрез високо ниво на обслужване и осигурявайки максимална сигурност и защита на своите клиенти.

Нашата цел

Нашата мисия се съдържа в мотото "Европейско качество, надеждност и безопасност". Това възнамерява да предложи Олимпик на пазара в България.

Нашeто виждане за нещата

Застрахователи, финансисти, инженери и лекари обединяват усилията си в управлението на застрахователните процеси в компанията.

 

Европейските стандарти в качеството на услугите, предлагани от фирмата, осигуряват прецизно подбран екип от професионалисти с богат опит в областта на теорията и практиката на застраховането. С въвеждането на ново разнообразие от застрахователни продукти, развити в условията на безопасни технологии, ние постигаме бързина, качество и коректност в отношенията.

 

Наблягайки на това, че сме одобрени като добре практикуващи в това, която се предлага на българския пазар, фирмата предлага най-доброто качество и висока сигурност за застрахованите лица по отношение на техните здравни, финансови и материални ценности.