ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК АД

Прекратяване на застрахователни полици

В съответствие с разпоредбите на чл. 320, ал. 1 от Закона за застраховането и презастраховането в Република Кипър, на 10.8.2018 г. г-н Павлос Накузи от Mazars Limited е назначен като временен ликвидатор на Застрахователна Компания Олимпик АД


Съгласно чл. 323 от Закона, всички застрахователни полици издадени от Дружеството се прекратяват едновременно с публикуването на назначаването на Временния ликвидатор в Държавен вестник на Република Кипър. Тази публикация ще се извърши в петък 17/8/2018.


Всички притежатели на такива полици трябва да предприемат спешни действия, за да осигурят своевременно алтернативно застрахователно покритие.


За допълнителна информация: тел. 02/902-09-00/06/27/51; officebg@olympicins.eu


Уважаеми клиенти,

Заплатените премии за неизтеклата част на прекратените застрахователните договори, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Ще бъдете уведомени за откритото производство и ще ви бъде указан редът и сроковете за това.


Всеки клиент или упълномощено от него лице може да предостави удостоверение за банкова сметка в офисите на дружеството или да изпрати на адрес гр. София , бул.“Гоце Делчев “№ 142 -142А, попълвайки данните в приложеното заявление.


Заявление ФЛ-20.08.2018 г. СВАЛИ
Заявление ЮЛ-20.08.2018 г. СВАЛИ

Автомобилно застраховане

Пътувайте спокойно и с увереност, че имате екип, който да ви подкрепя в случай на злополука, щети и др.

Обърнете внимание на здравето си

Нашата Медицинска застраховка и застраховка Злополука ще предпазят Вас и Вашето семейство, за да можете да се отдадете на вашата почивка

Застраховка според Вашите нужди

Ако се нуждаете от застраховка за пътуване, за дома, срещу злополука или др. Това е вашата компания

Проверете нашите застраховки

Ако не намерите това, което искате, потърсете го в нашата продуктова листа или ни се обадете