543

Важно съобщение

Решение № 4167/22.06.2018 г. по гр.д. № 11942/2016 г., ГК, I отделение, 13 състав, с ищец Комисия за защита на потребителите.