Застраховка „ABTOКАСКО“ на сухопътни превозни средства

Обект на застраховане са сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/, движещи се със собствен двигател и прикачените към тях ремаркета и полуремаркета, движещи се по пътищата, с български регистрациони номера, тролейбуси, селскостопанска и строителна техника, вътрешно-заводски, колесни и верижни машини със специално предназначение, регистрирани съгласно българското законодателство.

Застраховка КАСКО осигурява покритие за събития, групирани в различни клаузи, които могат да доведат до частична или пълна загуба на Вашия автомобил, като:

• Пожар

• Природни бедствия

• Пътно-транспортни произшествия

• Злоумишлени действия на трети лица

• Кражба и грабеж на цяло МПС

• Умишлен палеж или взривяване на МПС

• Кражба и грабеж на цяло МПС

Застраховка КАСКО има териториално действие за Република България, държавите членки на

 Европейския съюз (ЕС), Европейската икономическа общност (ЕИП) и Република Турция.

Премията може да бъде платена еднократно, както и разсрочено на две, три или четири вноски. Можете да се свържете с нас, за да изчислим премия, съгласно вашите нужди.

Полицата може да се сключи в офисите на „ЗК ОЛИМПИК – клон България“ или с посредници на компанията в цялата страна.

За сключването на полица е необходимо да представите следните документи:

• документи за собственост на автомобила (малък/голям талон, нотариално заверен договор за покупко продажба, митническа декларация);

• талон за извършен технически преглед на автомобила

• личен документ на собственика;

• предложение за сключване на застраховката.

При сключване на застраховката автомобилът се представя за оглед от представител на „ЗК ОЛИМПИК – клон България“ с цел установяване на техническото му състояние, идентифициране и евентуално наличие на повреди и липси.