ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Олимпик – клон България“ КЧТ информира потребителите си на сайта относно Политиката за Защита на личните данни (наричано ПЗЛД),в съответствие /със Закон 15/1999 от 13 декември/ за защита на (LOPD), във връзка със свободното и доброволно решение за предоставяне на лични данни, изискани в сайта.

„Олимпик – клон България“ КЧТ запазва правото си да променя нейната ПЗЛД според критерия, в следствие от законодателна промяна, съдебна или бизнес практика. Ако сте направили някакви промени, новият текст ще бъде публикуван в същата  хипервръзка, където потребителят може да се запознае с настоящия ПЗЛД. Във всеки случай, връзката с потребителите ще се урежда от нормите, предвидени в момента, в който линка е достъпен.

„Олимпик – клон България“ КЧТ е собственик на базата данни, получени с личните данни, предоставени от потребителите в различните форми на мрежата и  са минали проверката за регистрация на личните файлове в Агенцията за защита на данните, така че са както останалата част от задълженията, наложени от действащите разпоредби.

Целта на тези файлове е да предостави на компанията, определени продукти или информация, която се изисква, по-детайлна и конкретизирана информация, свързана с услугите на управление и закупуване. Никакви данни няма да бъдат подавани на трети лица, под това нямаме в предвид сесиите, така че, сътрудничещите компании подават на „Олимпик – клон България“ КЧТ в съответствие с това, което е описано в член 12 от LOPD.

Лицето, отговорно за файла се съгласява да спазва задължението за пазене на тайна, описано в приложимия закон по отношение на личните данни, съдържащи се в автоматизираните файлове. Така че, потребителят е информиран за неговата власт да упражнява по всяко време правото на достъп, коригиране, анулиране и, където е приложимо, опозиция в съответствие с това, което е установено в LOPD, както и други нормативни актове, приложими за тази цел през имейл или чрез изпращане на писмо до мениджъра на данни, адресиран в контакти.

Ако имате някаква информация, предложения или запитвания, по която и да е тема, свързана със Сигурността на системите за електронна търговия и/или с ПЗЛД, моля, изпратете имейл на горепосочения адрес, а в "Тема" напишете "Консултация за предложения".

Ако причината за контакт с „Олимпик – клон България“ КЧТ е жалба или оплакване, че са Ви били нарушени личните данни или претендирате за проблем в системите за електронна търговия, можете да изпратите мейл, като в полето "Тема" напишете "Претенция", до имейл акаунта посочен по-горе, или можете да ни се обадите на номера +359 2/ 90 20 900.  През работната седмица  „Олимпик – клон България“ КЧТ се съгласява да предостави отговор на Вашата жалба или оплакване в срок от 15 дни, известявайки Ви по съответния начин.  Ако не сте съгласни с това решение, ще бъде сезирана Агенцията за защита на личните данни и, при необходимост, Съдът и Трибуналите на Балеарските острови, които имат опит в разрешаването на всякакви спорове.

В съответствие със собствеността на информацията, съдържаща се в член 10 от Закон 34/2002, от 11 юли,от SIEC, се съобщава, че титулярната компания от уеб сайта е „Олимпик – клон България“ КЧТ. Със седалище в България, гр. София, бул. Гоце Делчев 142-142А. Мейл за контакт: officebg@olympicins.eu .

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права по индустриална и интелектуална собственост на този сайт, както и елементи на съдържанието, като например изображения, софтуер, текстове, търговски марки, лога, дизайн и т.н., достъпът до тях, или използването им от потребителите не трябва да се разглежда, по никакъв начин като предоставянето на какъвто и да е лиценз за ползване или право върху който и да е обект, собственост на „Олимпик – клон България“ КЧТ. Текстовете, изображения и друго съдържание, които могат да бъдат включени в този сайт са изключителна собственост на „Олимпик – клон България“ КЧТ.

Всяко действие на пренос, разпределение, прехвърляне, възпроизвеждане, съхранение или публична комуникация изцяло или частично, на всякакъв носител и с всякакви технически средства, трябва да има изричното съгласие в писмена форма от „Олимпик – клон България“ КЧТ.

Потребителят на този сайт се съгласява да уважи правото на Интелектуална собственост и търговска такава, притежавана от „Олимпик – клон България“ КЧТ. Дейностите на визуализиране, принтиране, копиране и запaзването на Вашия компютър или друго медийно устройство е единствено и само за лични нужди, въздържайте се от изтриване, промяна, манипулиране или избягване на методите за сигурност, които са инсталирани на нашия уеб сайт.

 

РАБОТА НА БИСКВИТКИТЕ

„Олимпик – клон България“ КЧТ  ще може да използва бисквитки, за да персонализира, улеснявайки навигацията на потребителя в своята уеб страница. Бисквитките се свързват само с анонимни потребители и конкретен компютър и не съдържат препратки, които ви позволяват да персонализирате данните от тях, като можете да конфигурирате браузъра си да уведомява и отхвърля инсталирането на същите, без това да вреди на възможността на потребителят за достъп до различните зони на мрежата, с изключение на частни зона.

ЛИНКОВЕ ЗА ДОСТЪП В ИНТЕРНЕТ

Уеб сайтът може да има линкове за достъп и/или хиперлинкове към други сайтове, които може да са в интерес на нашите потребители.

 „Олимпик – клон България“ КЧТ не упражнява какъвто и да е контрол върху такива сайтове или върху тяхното съдържание, така че не поема отговорност; Техническа функционалност, качество, точност, истинност, спазване на правилата за поверителност или какъвто и да е достъп до съдържанието, което потребителят достъпва през споменатите сайтове в условие на ползване, които управляват под тяхната единствена отговорност.

Не могат да се правят хипервръзки от други сайтове към този сайт докато  „Олимпик – клон България“ КЧТ не одобри. Ако са възникнали такива хипервръзки от други сайтове към този на  „Олимпик – клон България“ КЧТ не трябва да се приема, че при всички случаи това е позволено между „Олимпик – клон България“ КЧТ  и собственика на сайта, в която е установена хипервръзката, без разрешението и одобрението на „Олимпик – клон България“ КЧТ за ползването на нейните услуги и съдържание. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ

Чрез достъпът си до интернет или до услуги вградени в уеб пространството, потребителят е желателно да ги използва по правилен начин, според ситуацията и в съответствие със закона, моралния и обществен ред. По-специално, потребителят поема следните задължения: Да не се използва съдържание и/или информацията, съдържаща се в този уеб сайт, за да прави рекламна дейност, изпраща съобщения за целите на продажба или друга търговска цел или да събира, съхранява или обработва лични данни. 

Въздържайте се от изтриването на идентификационните белези на интелектуалната, индустриалната или каквато и да е друга собственост на „Олимпик – клон България“ КЧТ или на трета страна, която се появи в интернет и във всяка една от услугите, предлагани през него. Въздържайте се от заобикаляне или манипулиране на всякакви технически устройства, създадени за защита на правата си от „Олимпик – клон България“ КЧТ или от трети страни, в интернет, в услугите, интегрирани в него или в който и да е от елементите, материали или информация, получени в същото. Да не се използва или прилагат технически, логически или технологични ресурси, за да се възползват пряко или косвено, независимо дали с цел печалба на неразрешено използване на услугите или съдържанието от интернет.

Да не се представя, съхранява или разпространява чрез интернет страница и съдържанието в нея, каквато и да е компютърна програма, вирус, код, и като цяло под всякаква форма съдържание, което може да навреди, наруши, претовари или влоши интернет, оборудване, системи, мрежи, програми, данни или информация на  „Олимпик – клон България“ КЧТ или нейните доставчици, потребители или трети страни или предотвратяване на нормалното ползване или упражняване на мрежата или услуги.

Отговаряйки на щетите и вредите, които могат да бъдат понесени от „Олимпик – клон България“ КЧТ и нейните служители, клиенти, доставчици, потребители и трети страни, като резултат на неспазване на Общите условия или конкретните условия, които са били приложими към услугите, интегрирани в мрежата, се принуждават да оставят „Олимпик – клон България“ КЧТ и нейните служители, клиенти и противно на претенция или санкция, която може да се формулира или наложени като пряко или косвено следствие от такова нарушение.

 В случай на регистрация, потребителят е длъжен да предостави вярно данните, предоставени от него и да ги актуализира. Не се позволява трансфер, разпространение или разпореждане на информацията, включена в услугата по начин, който се определя като неправомерен от  „Олимпик – клон България“ КЧТ.  „Олимпик – клон България“ КЧТ запазва правото си да прави промяна, когато Вие считате за подходящо на своя уеб сайт без предизвестие.

 „Олимпик – клон България“ КЧТ си запазва правото да оттегли възможността за достъп до уеб сайт на лице, което не отговаря на условията за използване, показанията в тази правна информация, като се посочва, когато е уместно, граждански и наказателни действия, които да отговарят на тях. „Олимпик – клон България“ КЧТ не носи отговорност, във всеки случай, за вреди и загуби от всякакъв вид, които биха могли да бъдат причинени от грешки и/или пропуски в съдържание, наличност, вирусни трансмисии, злонамерени програми и т.н. За съжаление трябва да  бъдат предприети мерки за всички нерегламентирани лица, както и необходимите потребности, за да се избегнат този вид обстоятелства.

В случай на оспорване или претенции, ще се стремим да постигнем споразумение предварително между страните. В случай, че не бъде постигнато споразумение, страните приемат да се подчиняват на съдилищата.

Поверителност:

 Личните данни, предоставени на уебсайта, ще бъдат записани във файл, предоставен на  „Олимпик – клон България“ КЧТ,  за да управляваме връзката с нас и да Ви информираме за нашите продукти и услуги по смисъла на Закона за защита на личните данни 15/1999.

 Потребителят гарантира, че предоставените на компанията лични данни са верни и правилни, като са длъжни да му съобщят всяка промяна в тях. Можете да упражнявате правата си на достъп, поправка, отмяна и противопоставяне, като пишете на officebg@olympicins.eu или +359 2/ 90 20 900. Тези права могат да бъдат упражнявани и в условията, които приложимите регламенти установяват и могат да бъдат консултирани на www.agpd.es.